مزاياي و عوارض ليزر موهاي زائد

تاثيرگذاري ليزر موهاي زائد به چه صورت است و آيا اين ليزر باعث از بين رفتن موها ميشود؟

ليزر، موهاي زائد را كم و نازك مي كند اما باعث از بين رفتن آنها نمي شود. ما معمولا ۶ تا ۸ جلسه به فاصله ماهي يكبار ليزر را تكرار مي كنيم. معمولا با انجام جلسات لیزر تعداد موها خيلي كمتر مي شود. البته به شرطي كه فرد مشكل هورموني در پايه نداشته باشد د ر غير اينصورت احتمال بازگشت موهاي زائد خيلي بيشتر است و ليزر موهاي زائد فايده اي نخواهد داشت، پس اگر فرد مورد بررسي قرار گرفت و در آزمايشها مشخص شد مشكل هورموني ندارد، مي تواند ليزر را شروع كند اما بايد در نظر داشته باشد كه ليزر، موهاي زائد را صفر نميكند.
بعد از تعداد جلسات مورد نياز ليزر، نتيجه تا چه زماني ماندگار است؟
معمولا بعداز ۶ تا ۸ جلسه لیزر هر 6 ماه يكبار (بين 3 تا 4 بار) آن را تکرارمي كنيم. به اين ترتيب تعداد موها به طور متوسط 60 تا 80 درصد كم ميشود.
آيا ليزر موهاي زائدمي تواند مضراتي هم داشته باشد؟
اگر فرد آفتاب گرفته باشد ممكن است پوستش بسوزد و جاي آن لك هاي سفيد ايجاد شود. همچنين اگر بعد از ليزر مراقبت هاي لازم را رعايت نكند يا در صورت ايجاد زخم آن را دستكاري كند و تاول ايجاد شود، ممكن است جاي آن بصورت اسكار باقي بماند. علاوه بر اين اگر فردي كه از ليزر استفاده مي كند تبحر كافي نداشته باشد و شر ايط دستگاه را براساس رنگ پوست بيمار درست تنظيم نكند، ممكن است منجر به ايجاد زخم، لك و تاول شود.
آيا ليزر موهاي زائد روي باروري و غدد لنفاوي تاثير مي گذارد؟
خير، ليزري كه كه در ناحيه بيكيني يا زير بغل انجام مي شود هيچ ارتباطي با اجزاي داخل بدن مثل تخمدان يا بافت سينه ندارد و هيچ آثار بدي نمي گذارد. اين مسئله در جهان مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شده است كه ميزان نفوذ ليزر در پوست، خيلي كم و شايد در حد چند ميلي متر است. بنابراين اصلا به بافت هاي زيري نمي رسد كه مشكلي ايجاد كند. انرژي ليزر به صورت گرما آزاد مي شود و گرما در عمق بافت نفوذ نمي كند بلكه فقط تا قسمت هاي سطحي از پوست نفوذ مي كند.