لیزر موهای زائد پیشانی صورت
همیشه باید به تخفیف های عجیب و غریب و غیر عادی مشکوک بود، چون احتمال این موضوع بسیار زیاد از که به همان میزان که پول نمی دهید، کیفیت کمتری دریافت کنید و ضرر های غیر قابل جبرانی به شما برسد. از آنجایی که اولویت ما در کیلینیک پوست مو و زیبایی دکتر...