چه عواملي باعث تشديد آكنه (جوش) ميشود

افزايش ترشح چربي در پوست و مسدود شدن منافذ غدد چربي پوست با مشاركت ميكروبهاي واقع در غدد چربي در سطح پوست، زمينه خانوادگي، بعضي از داروها مخصوصاً استروئيدها (كورتون) و استرس مي­تواند باعث ايجاد و تشديد آكنه شود.
نقش تغذيه در آكنه هنوز كاملاً مشخص نيست ولي مصرف لبنيات و بعضي مواد قندي در بعضي مطالعات مورد بررسي قرار گرفته است. عوامل هورموني در بروز آكنه مي­تواند نقش زيادي داشته باشد.
توصيه مي­شود از دستكاري جوشها، مخصوصاً جوشهاي ملتهب و قرمز و چركي اكيداً خودداري نموده و از مصرف مواد آرايشي چرب و روغني پرهيز شود.