جهت رفاه شما کاربران محترم،

رژیم غذایی آنلاین

را پایه گذاری کرده ایم.

در این

رژیم درمانی غیرحضوری و آنلاین

(هردوهفته یکبار) متناسب با وضعیت کنونی شما و همچنین علایق غذائیتان که شامل تمام گروه های غذایی میباشد ارسال می گردد.

در این

رژیم آنلاین دکتر مسلمی

به طور متوسط در صورت اجرای کامل ماهیانه ۲ تا ۴ کیلوگرم کاهش وزن خواهید داشت.

مراحل دریافت رژیم آنلاین

پرداخت وجه

واریز وجه به حساب کلینیک دکتر مسلمی

واریز مبلغ 115هزارتومان به شماره کارت

2168 6295 6315 5894

مینا مسلمی

دریافت رژیم

دریافت رژیم غذایی دو هفته ای

 

 

رژیم غذایی آنلاین

اطلاعات شخصی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

لطفا نام پدر خود را وارد نمایید.

/ / لطفا تاریخ تولد خود را مشخص کنید.

لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید

لطفا اندازه های ذکر شده را وارد کنید
لطفا قد خود را به سانتی متر وارد نمایید.

لطفا وزن خود را وارد نمایید.

لطفا دور باسن خود را به سانتی متر وارد نمایید.

لطفا دورکمر خود را به سانتی متر وارد نمایید.

لطفا دورمچ خود را به سانتی متر وارد نمایید.

لطفا میزان مصرف هریک مواد غذایی زیر را مشخص نمایید.
لطفا مقدار مصرف خود را مشخص نمایید.

لطفا مقدار مصرف خود را مشخص نمایید.

لطفا مقدار مصرف خود را مشخص نمایید.

لطفا مقدار مصرف خود را مشخص نمایید.

لطفا مقدار مصرف خود را مشخص نمایید.

لطفا مقدار مصرف خود را مشخص نمایید.

لطفا مقدار مصرف خود را مشخص نمایید.

لطفا مقدار مصرف خود را مشخص نمایید.

لطفا تصویر فیش واریزی خود را آپلود کنید.

لطفا تصویر فیش واریزی خود را آپلود کنید.

ورودی نامعتبر